كميسيون نقل و انتقالات

اعضای کمیسیون نقل و انتقالات ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

mohamadzade-javad
جواد محمد زاده رئیس کمیسیون
taherzade-naser
ناصر طاهر زاده عضو کمیسیون
azizi-reza
رضا عزیزی عتیق عضو کمیسیون
gorbani-mohamadsadeg
محمد صادق قربانی عضو کمیسیون
gahramani-ali
علی قهرمانی عضو کمیسیون
ashori-siavash
سیاوش عاشوری عضو کمیسیون
    سبد خرید