كمیسیون نظریات مشورتی

اعضای کمیسیون نظریات مشورتی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

amirzade-khiyabani-nosrat
نصرت امیرزاده خیابانی رئیس کمیسیون
zolfegari-asgar
اصغر ذوالفقاری برا عضو کمیسیون
kavosi-golamreza
غلامرضا کاوسی عضو کمیسیون
elmi-ali
علی علمی کشتیبان عضو کمیسیون
esmaelian-shapor
شاپور اسماعیلیان عضو کمیسیون
agaverdizade-mohamad-reza
محمدرضا آقا وردیزاده‌آذر عضو کمیسیون
    سبد خرید