کمیسیون آموزش و انتشارات

اعضای کمیسیون آموزش ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

talebzade-hamid
حمید طالب زاده رئیس کمیسیون
najafigamat-amir
امیر نجفی قامت دبیر کمیسیون
bahari-hasan
حسن بهاری عضو کمیسیون
farzehmehr-javad
جواد فراز مهر عضو کمیسیون
hoseinpor-siyavash
سیاوش حسین پور عضو کمیسیون
hassani-somayeh
سمیه حسنی عضو کمیسیون
kavosi-ebrahim
ابراهیم کاوسی عضو کمیسیون
mansour-assgar
عسگر منصور عضو کمیسیون
    سبد خرید