کمیسیون آموزش

اعضای کمیسیون آموزش ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

جوان دل سعید
سعید جوان دل رئیس کمیسیون
2755510749
هادی جوانی دبیر کمیسیون
2972085612
علی شکری عضو کمیسیون
6379932666
لیلا رضا پور عضو کمیسیون
2755833270
زهرا نگین عضو کمیسیون
hassani-somayeh
سمیه حسنی عضو کمیسیون
2802700626
علی بختیاری عضو کمیسیون
6389750706
بهروز بهزاد عضوکمیسیون
2909841464
خسرو خسروی عضو کمیسیون
mansour-assgar
عسگر منصور عضو کمیسیون
2970572801
داور محرمی عضو کمیسیون
2909681866
بهمن دولتخواه عضو کمیسیون
حیدری محمد
محمد حیدری عضو کمیسیون
قره پاپاقی هادی
هادی قره پاپاقی عضو کمیسیون
2899471384
مسعود دروا عضو کمیسیون
    سبد خرید