مرکز آموزش و پژوهش

اعضای کمیسیون آموزش ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

جوان دل سعید
سعید جوان دل رئیس کمیسیون
حیدری محمد
محمد حیدری نائب رئیس
2755510749
هادی جوانی دبیر اول
6379932666
لیلا رضا پور دبیر دوم
2909841464
خسرو خسروی عضو کمیسیون
2755833270
زهرا نگین عضو کمیسیون
mansour-assgar
عسگر منصور عضو کمیسیون
6389750706
بهروز بهزاد عضوکمیسیون
سولماز نظری
سولماز نظری عضوکمیسیون
2909681866
بهمن دولتخواه عضو کمیسیون
    Cart