کمیسیون اختبار و کارآموزی

اعضای کمیسیون اختبار و کارآموزی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

abbasi-saeed
سعید عباسی چهاررراهی رئیس
hagipor-darab
داراب حقی پور عضو
alipor-salman
سلمان علیپور عضو
najafi-gamat-amir
امیر نجفی عضو
elahi-serajadin
سراج الدین الهی عضو
molaie-yosef
یوسف مولایی عضو
mahmannavaz-amir
امیر مهمان نواز عضو
arian-far-reza
رضا آریانفر عضو
goreyshi-seyed-najmodin
نجم الدین قریشی عضو
    سبد خرید