کمیسیون بازرسی ماده 55 قانون وکالت

اعضای کمیسیون بازرسی ماده 55 قانون وکالت ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

ansari-yaraziz-hasan
حسن انصاری یارعزیز رئیس کمیسیون
gahramani-ali
علی قهرمانی عضو کمیسیون
babaie-hassan
حسن بابایی عضو کمیسیون
sadegh-migatlou-asgar
عسگر صادق مقطالو عضو کمیسیون
    سبد خرید