کمیسیون بازرسی ماده 55 قانون وکالت

اعضای کمیسیون بازرسی ماده 55 قانون وکالت ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

ansari-yaraziz-hasan
حسن انصاری یارعزیز رئیس کمیسیون
2753763607
سولماز نوین عضو کمیسیون
2753738564
مهسا عباسی عضو کمیسیون
2754873775
سعید نصر الهی یگانه عضو کمیسیون
0012083208
جواد قدرتی عضو کمیسیون
2755553073
مهسا مهربان عضو کمیسیون
شامی محمد
میر محمد شامی عضو کمیسیون
    Cart