کمیسیون بررسی ماده 8

اعضای کمیسیون بررسی ماده 8 ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

babazade-vali
ولی بابا زاده رئیس
2753667284
احد خلیل زاده دبیر
قلیزاده رضا
رضا قلی زاده عضو کمیسیون
asasi-parviz
پرویز اساسی عضو کمیسیون
vejjdan-sajad
سجاد وجدان قره باغ عضو کمیسیون
rajabi-yaser
یاسر رجبی عضو کمیسیون
mohamadzade-mehdi
مهدی محمد زاده عضو کمیسیون
دلایی میلان عزیز
عزیز دلایی میلان عضو
    Cart