کمیسیون بررسی ماده 8

اعضای کمیسیون بررسی ماده 8 ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

fahimi
جلال الدین فهیمی رئیس کمیسیون
behzad-behrooz
بهروز بهزاد عضو کمیسیون
asasi-parviz
پرویز اساسی عضو کمیسیون
vejjdan-sajad
سجاد وجدان قره باغ عضو کمیسیون
rajabi-yaser
یاسر رجبی عضو کمیسیون
mohamadzade-mehdi
مهدی محمد زاده عضو کمیسیون
babazade-vali
ولی بابا زاده عضو کمیسیون
    سبد خرید