کمیسیون معاضدت قضایی

اعضای کمیسیون معاضدت قضایی، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

imanfard-alireza
علیرضا ایمانفرد رییس
ahad khalilzade
احد خلیل زاده عضو
solmaz nazari
سولماز نظری عضو
mirkazem tabatabayi
میرکاظم طباطبایی عضو
nejat alipour
نجات علیپور عضو
    سبد خرید