کمیسیون معاضدت قضایی

اعضای کمیسیون معاضدت قضایی، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

عادل عبدی
عادل عبدی رییس
1582595569
یونس اسماعیلی عضو
solmaz nazari
سولماز نظری عضو
طریقی فاطمه
فاطمه طریقی عضو
0073639915
سونیا جدی عضو
2803586576
محمد اسماعیل پور عضو
2753738564
مهسا عباسی عضو
سهامی امین
امین سهامی عضو
2803446731
محسن دیندار عضو
جهانگیری فتح اله
فتح اله جهانگیری عضو
2948983037
یداله حصاری عضو
    Cart