کمیسیون ورزشی

اعضای کمیسیون ورزشی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

mogimi-rahim
رحیم مقیمی رئیس کمیسیون
abbasi-hamed
حامد عباسی رئیس کمیسیون
maleki
صمد ملکی رئیس کمیسیون
asadi-yasser
یاسر اسدی عضو کمیسیون
سبکتکین
فرشاد سبکتکین عضو کمیسیون
محمدزاده پیمان
پیمان محمد زاده عضو کمیسیون
سید عباسی خوشبخت
خوشبخت سید عباسی عضو کمیسیون
موذنی حبشی
حسن موذنی عضو کمیسیون
2740242875
مصطفی عزیزی عضو کمیسیون
    Cart