کمیسیون ورزشی

اعضای کمیسیون ورزشی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

mogimi-rahim
رحیم مقیمی رئیس کمیسیون
abbasi-hamed
حامد عباسی رئیس کمیسیون
maleki
صمد ملکی رئیس کمیسیون
asadi-yasser
یاسر اسدی عضو کمیسیون
nemati
میر عیسی نعمتی عضو کمیسیون
gilani
فواد گیلانی رئیس کمیسیون
    سبد خرید