آرش جمشیدی صدر

تصویر وکیل

آرش جمشیدی صدر

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی جنب پمپ بنزین ساختمان شهرداری منطقه 5 واحد 54
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141402416
    Cart