آصف نوری درگه

تصویر وکیل

آصف نوری درگه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان ورزش نبش خیابان سلطانی ساختمان یاس طبقه چهارم واحد اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143884143
    Cart