اباذر نقوی

تصویر وکیل

اباذر نقوی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب ضلع شرقی دادگستری میاندوآب ، دفاتر حوزه علمیه خواهران پلاک 9
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144216737
    Cart