ابراهیم اشتر اجاقلو شهابی

تصویر وکیل

ابراهیم اشتر اجاقلو شهابی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب خیابان طالقانی جنوبی ، بالاتر از پاساژ استاد شهریار ، نبش چها رراه طالقانی و شهدا ، ساختمان میلاد نور طبقه 3 واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141837852
    Cart