ابراهیم دانایی

تصویر وکیل

ابراهیم دانایی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خ مدنی 2 نرسیده به چها راه عطایی روبروی پست بانک پ 155
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143458993
    Cart