ابراهیم سلامتی نیام

تصویر وکیل

ابراهیم سلامتی نیام

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان میدان فرمانداری ابتدای بلوار کردستان طبقه فوقانی داروخانه دکتر اصلانی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141806068
    Cart