ابراهیم عزیزی یوسف کند

تصویر وکیل

ابراهیم عزیزی یوسف کند

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان چهار راه شهر داری ابتدای خیابان بهرامی مجتمع اداری حسام الدین طبقه 5 واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143822295
    Cart