ابراهیم پارسا مهر

تصویر وکیل

ابراهیم پارسا مهر

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی روبروی فروشگاه رفاه ساختمان کیا طبقه 4 واحد 15
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144390413
    Cart