احد خلیل زاده

تصویر وکیل

احد خلیل زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی کوی دادگستری ساختمان جم ط 3 واحد 10
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143413748
    Cart