احد غلامی رضایی

تصویر وکیل

احد غلامی رضایی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه ، بلوار امامت ، پایین تر از دانشگاه جامع علمی کاربردی جنب غذاخوری هانی ، ساختمان ونوس طبقه اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143412851
    Cart