اسماعیل نیک قلب

تصویر وکیل

اسماعیل نیک قلب

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ نبوت روبروی ایرانسل ساختمان پاشا طبقه اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143432325
    Cart