اسکندر رسولی ملک طالش

تصویر وکیل

اسکندر رسولی ملک طالش

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان امام نرسیده به میدان انقلاب جنب مسجد یوردشاهی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144434368
    Cart