اصغر جباری براغوش

تصویر وکیل

اصغر جباری براغوش

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه - خیابان شهید امینی کوچه شهید نعمتی - ساختمان علی طبقه اول واحد1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143488443
    Cart