اصغر علی نژاد شهابی

تصویر وکیل

اصغر علی نژاد شهابی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب خ طالقانی شمالی جنب کمیسته امداد ساختمان رسا طبقه 2 واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143808467
    Cart