افشین اصغری

تصویر وکیل

افشین اصغری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه اول جاده بند خیابان حجاب برج یاشام طبقه 6 واحد 21
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09126459759
    Cart