افشین عزیزی

تصویر وکیل

افشین عزیزی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه ایالت کوی مرزبان پ 673 طبقه دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143414990
    Cart