الناز حدادی کهنموئی

تصویر وکیل

الناز حدادی کهنموئی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ امام روبروی مسجد آقا علی اشرف بازار سرای حاج ابراهیم طیقه فوقانی پلاک 23
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144485067
    Cart