الناز حقی جو

تصویر وکیل

الناز حقی جو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان کیا طبقه دوم واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09142814346
    Cart