الهام شمس نیا

تصویر وکیل

الهام شمس نیا

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه شیخ تپه ساختمان نهال سبز طبقه 2 واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09122307368
    Cart