امید رفعت نژاد

تصویر وکیل

امید رفعت نژاد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ابتدای خیابان امام کوی مرزبان ساختمان وکلاء دادگستری طبقه 2 واحد 8
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144466341
    Cart