امید زینالی

تصویر وکیل

امید زینالی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ماكو
آدرس: ماکو قره کورپی جنب پست بانک ساختمان سپید طبقه اول واحد A
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09121263259
    Cart