امید یوسفی دیزج

تصویر وکیل

امید یوسفی دیزج

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی کوی تربیت ساختمان سوم طبقه اول واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143416562
    Cart