امیر خاکپور

تصویر وکیل

امیر خاکپور

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد چهارراه آزادی خیابان صلاح الدین ایوبی غربی ساختمان خاکی طبقه دوم واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144425459
    Cart