امیر رضازاده

تصویر وکیل

امیر رضازاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه دانش یک روبروی کوچه کلیسا ساختمان آذربایجان طبقه دو واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09122036165
    Cart