امیر علیزاده

تصویر وکیل

امیر علیزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان بهار طبقه 3 واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09125396113
    Cart