امیر ملازاده

تصویر وکیل

امیر ملازاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: لوار نبوت (شیخ تپه ) روبروی نمایندگی ایرانسل ما بین کوچه 8 و 6 جنب گل فروشی پاپیتال ساختمان پاشا طبقه 5 واحد 14
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143477912
    Cart