اژدر پنج آذر حبشی

تصویر وکیل

اژدر پنج آذر حبشی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه میدان امام حسین ساختمان سبحان 1 طبقه 4واحد 7
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143417926
    Cart