اکبر حسین زاده

تصویر وکیل

اکبر حسین زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: خوي
آدرس: خوی خ انقلاب روبروی بانک ملی مرکزیساختمان اندیشه طبقه دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143635448
    Cart