اکبر حیدری

تصویر وکیل

اکبر حیدری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان امینی نبش کوی 5 ساختمان امیر چوپانی طبقه 5 واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144418513
    Cart