اکبر صفدری

تصویر وکیل

اکبر صفدری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب خیابان امام طبقه فوقانی قنادی بابالار
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141830294
    Cart