ایرج سری

تصویر وکیل

ایرج سری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: سلماس
آدرس: خ قره نی تقاطع معلم مجتمع صدر طبقه دوم واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141461355
    Cart