بتول باباپور

تصویر وکیل

بتول باباپور

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی نرسیده به فلکه جهاد جنب بانک ملی ساختمان آرین طبقه دوم واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141892528
    Cart