بشیر عبدی زاده لک

تصویر وکیل

بشیر عبدی زاده لک

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب خ طالقانی جنوبی مجتمع ولیعصر طبقه سوم واحد 38
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144210714
    سبد خرید