بشیر عبدی زاده لک

تصویر وکیل

بشیر عبدی زاده لک

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب خیابان 24 متری فرهنگیان ساختمان ولی اله شریف زاده طبقه 4 واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144210714
    Cart