بلال بخشی حماملار

تصویر وکیل

بلال بخشی حماملار

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان دانش ساختمان الماس غرب طبقه اول واحد 105
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141475898
    Cart