بهرام هاشمی

تصویر وکیل

بهرام هاشمی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیابان دانش 2 نرسیده به خیابان باکری پلاک 100طبقه 4 واحد 16
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143403363
    Cart