بهروز نوری ثالث

تصویر وکیل

بهروز نوری ثالث

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: شیخ تپه روبروی نمایندگی ایرانسل ساختمان پاشا طبقه 5 واحد 13
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144463857
    Cart