بهزاد فضایی فر

تصویر وکیل

بهزاد فضایی فر

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - ارومیه خیابان طرزی روبروی خوابگاه چمران ساختمان پزشکان سینا طبقه 3 واحد 10
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143404592
    Cart