بهناز صدقی سرای

تصویر وکیل

بهناز صدقی سرای

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه پنجراه اول ارتش کوچه جهانگیر زاده مجتمع معمار جمشید طبقه 2 واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144439138
    Cart