ثمین پاشایی باربین

تصویر وکیل

ثمین پاشایی باربین

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان صدرا طبقه چهارم واحد 11
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141466468
    Cart