ثمین پاشایی باربین

تصویر وکیل

ثمین پاشایی باربین

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ استادان -روبروی اداره اوقاف -ساختمان آراد طبقه اول واحد چهارم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141466468
    Cart