جعفر عسگرپور منفرد

تصویر وکیل

جعفر عسگرپور منفرد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی پلاک 50 ساختمان بهار طبقه چهارم واحد 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143403350
    Cart