جعفر علیزاده

تصویر وکیل

جعفر علیزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ والفجر 2 جنب دادگستری ساختمان کارشناسان طبقه 4 واحد 12
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143466447
    Cart