جعفر مهدی زاده

تصویر وکیل

جعفر مهدی زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان بلوار کردستان روبروی سه راه سنگینی جنب بانک کشاورزی طبقه فوقانی داروخانه دکتر احمدی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141846132
    Cart